Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

  

 Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

 

Termin

Zadanie

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Trzeci weekend września 2019 r.

Sprzątanie świata

19 września 2019 r.

Zebrania z rodzicami

30 września 2019 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

październik 2019 r.

Ślubowanie klas I

14 października 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd.‑wychowawczych

15 października 2019 r.

Apel z okazji  Dnia Edukacji Narodowej (14.X.)

31 października 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd.‑wychowawczych

1 listopada 2019 r.

Wszystkich Świętych

4 listopada 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd.‑wychowawczych

11 listopada 2019 r.

Narodowe Święto Niepodległości

28 listopada 2019 r.

Andrzejki szkolne

5 grudnia 2019 r.

Zebrania z rodzicami

6 grudnia 2019 r.

Mikołajki szkolne

20 grudnia 2019 r.

Jasełka szkolne  i wigilie klasowe

23 grudnia 2019 r. – 31 grudnia 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2020 r.

Nowy Rok

6 stycznia 2020 r.

Święto Trzech Króli

13-26 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

27-30 stycznia 2020 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)

Do 27 stycznia 2020 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

29 stycznia 2020 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

31 stycznia 2020 r.

Zebranie z rodzicami

11 stycznia 2020 r.

Bal karnawałowy

8 marca 2020 r.

Klasowe uroczystości związane z Dniem Kobiet

20 marca 2020 r.

Powitanie Wiosny

Marzec 2020 r.

Rekolekcje szkolne

9-14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21-23  kwietnia 2020r.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym

30 kwietnia 2020r.

Święto Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2020 r.

Zebrania z rodzicami

1 maja 2020 r.

Święto Pracy

25-27 maja 2020 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki (26.V)

1 czerwca 2020 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

1-3 czerwca 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

11 czerwca 2020 r.

Boże Ciało

12 czerwca 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd.‑wychowawczych

Do 7 czerwca 2020 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

Do 15 czerwca 2020 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

16-19 czerwca 2020 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

26 czerwca 2020 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dyd.-wychowawczych

21 czerwca 2020 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

26–31 sierpnia 2020 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

  Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2019 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2019 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2020 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r.,
 • Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny –12,13 kwietnia 2020 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2020 r.,
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2020 r.,
 • Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r.

 

 

Dodatkowe dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14 października 2019 r. (poniedziałek )
 • 31 października 2019 r. (czwartek)
 • 4 listopada 2019 r. (poniedziałek)
 • 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty - język polski
 • 22 kwietnia 2020 r. (środa) egzamin ósmoklasisty - matematyka
 • 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny
 • 12 czerwca 2020 r. (piątek)
 • 1 dzień – rezerwa