Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Przedszkolaki

Przedszkolaki

 

 

 

 

 

 

Artykuły

Lista przedszkolaków


Przedszkolaki


Organizacja roku przedszkolnego

2015-12-03

 Rok szkolny 2018/2019


 

Przedszkole funkcjonuje CAŁY ROK SZKOLNY,

który rozpoczyna się z dniem 3 września a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 

 

 

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA - 7:30 - 15:30

PRZERWA WAKACYJNA: 12.VII – 31.VIII (dyżury wakacyjne w miesiącu lipcu)

 

WYJĄTEK STANOWIĄ:

przerwy ustalone z ważnych przyczyn (awaria, remont), dni ustawowe wolne od pracy:

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.,

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.,

 • Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r.,

 • Wielkanoc –20, 21  kwietnia 2019 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r.,

 • Boże Ciało – 31 maja 2019 r.

   

 

W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych - przedszkole funkcjonuje bez przerw, jedynie ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających w tych okresach USTALONY ZOSTAJE DYŻUR w oparciu o liczbę zgłoszonych wcześniej przez rodziców dzieci.

 


Rozpoczęcie roku przedszkolnego -  3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna - dyżury - od 23 grudnia 2018r.  do 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe - dyżury - od 11 lutego 2019r. do 24 lutego 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna - dyżury - od 18 kwietnia do 23 kwietnia 2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 21 czerwca 2019r.

 


 

 

 

 

Czytaj więcej o: Organizacja roku przedszkolnego

Opłata za przedszkole

2015-12-03

 


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE reguluje art. 12 ust.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy

                                                            o systemie oświaty niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827)

                                                            oraz Uchwała Rady Gminy Nr XXI/91/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

 

Przedszkole realizuje bezpłatną podstawę programową w godzinach 7:30 – 12:30.

Koszty świadczenia za przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin / dziennie zgodnie z uchwałą wynoszą:  ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielonych przez Punkt Przedszkolny w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1, zwaną dalej "opłatą" w kwocie 1,00 złotych".


 

DZIENNA STAWKA OBIADOWA 2,00 zł.

 

Czytaj więcej o: Opłata za przedszkole