Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Przywozy i odwozy

    

PRZYWOZY I ODWOZY

w roku szkolnym 2019/2020

 

Dzieci zobowiązane są do przybycia na przystanek 5 minut

przed planowanym odjazdem autobusów.

 

 

 

 

BUS

 

GIMBUS DUŻY

 

Przywozy

Tomawa Kolonia (koło sklepu) - 6.48

Tomawa Wykno - 6.49

Dorszyn - 6.53

Reducz - 6.54

Felicja - 6.55

Piwaki - 7.15

Stanisławów - 7.19

Lesiopole - 7.21

Przywozy

Huta  -  6.30

Dobrenice - 6.45

Ogrodzona - 7.10

 

Odwozy

Huta, Dobrenice kl. 0-III - 12.20

Felicja, Reducz, Dorszyn, Tomawa kl. 0- III - 12.50

Huta, Dobrenice kl. IV-VIII -13.35

Felicja, Reducz, Dorszyn, Tomawa kl. IV-VIII - 14.00

------------------------------------------------------------------

Poniedziałek, Wtorek po 8 godz. lek.

Ogrodzona, Stanisławów, Piwaki - 14.25

 

Odwozy

Ogrodzona, Stanisławów, Lesiopole, Piwaki kl. 0-III - 12.05

Ogrodzona, Stanisławów, Lesiopole, Piwaki kl. IV-VIII - 13.40

 

 

 -------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek, Wtorek po 8 godz. lek.

Huta, Dobrenice, Felicja, Tomawa - 14.40