Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Terminy przygotowania sprawozdań, raportów

Terminy przygotowania sprawozdań, raportów

  1. Plany pracy, dokumentacja nauczyciela, wychowawcy (do 20 września).
  2. Sprawozdania z działalności kółek i organizacji (styczeń, czerwiec).
  3. Raport z realizacji podstawy programowej (styczeń, czerwiec).
  4. Sprawozdanie pedagoga, nauczyciela biblioteki (styczeń, czerwiec).
  5. Sprawozdania zespołów nauczycielskich (styczeń, czerwiec).
  6. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego (styczeń, czerwiec).
  7. Inne (według potrzeb).