Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kadra pedagogiczna

        

Dyrektor szkoły

mgr Elżbieta Dawidowicz - nauczyciel dyplomowany

 

 

Społeczny  zastępca Dyrektora szkoły

mgr Marzena Patek  - nauczyciel dyplomowany

 

 

Grono pedagogiczne

mgr Anna Balcerek - wychowawca świetlicy szkolnej, nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Wojakowska-Wolska - fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel dyplomowany

mgr Edyta Błaszczyk - język angielski, nauczyciel mianowany

mgr Joanna Ciebiera - edukacja wczesnoszkolna,  nauczyciel dyplomowany 

mgr Agnieszka Kopacka - historia, język polski, nauczyciel dyplomowany

mgr Grażyna Kopacka - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany 

mgr Marzena Patek - oddział przedszkolny, nauczyciel dyplomowany

mgr Grażyna Pyrzanowska - matematyka, edukacja informatyczna, nauczyciel dyplomowany

mgr Roman Pyrzanowski - wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany

mgr Anetta Skrobek - religia, nauczyciel mianowany

mgr Tadeusz Stępień - przyroda, edukacja informatyczna, informatyka, chemia, nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Błaszczyk - nauczyciel przedszkola, nauczyciel mianowany

mgr Wioleta Tatara - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel mianowany

mgr Jolanta Wilczyńska - język polski, plastyka, w.d.ż.w.r., nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Więcławska - nauczyciel przedszkola, pedagog szkolny, opiekun biblioteki szkolnej, nauczyciel mianowany

mgr Marta Herman - biologia, nauczyciel przedszkola, świetlica szkolna, nauczyciel mianowany

mgr Barbara Marszalik-Rzepecka  - muzyka,  świetlica szkolna, nauczyciel dyplomowany

mgr Izabela Fijałkowska - język angielski, nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Baran - język niemiecki, nauczyciel dyplomowany

mgr Sylwia Radziszewska - matematyka, geografia, świetlica szkolna, nauczyciel mianowany

mgr Wioletta Jędruszek  - WOS,  indywidualne zajęcia, nauczyciel dyplomowany

mgr Ewelina Sobczyk  -  nauczyciel wspomagający, nauczyciel stażysta