Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Z wizytą w schronisku dla zwierząt

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Łękach Szlacheckich po raz pierwszy zaangażowali się w pomoc bezdomnym zwierzętom ze schroniska. W tym celu grupa przedstawicieli Szkolnego Klubu Wolontariatu pod opieką koordynatorów – p. Edyty Błaszczyk i p. Joanny Błaszczyk udała się w dniu 12 stycznia 2020 r. z wizytą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. Wyjazd poprzedzony był zorganizowaną w szkole zbiórką produktów potrzebnych zwierzętom tj. suchej i mokrej karmy w puszkach, w ramach akcji „Wigilia dla zwierząt 2019”. Celem przesięwzięcia było propagowanie idei wolontariatu, uwrażliwienie na krzywdę i potrzeby zwierząt,  kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności oraz promowanie szkoły w środowisku loklnym.

Koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu dziękują uczniom, rodzicom i wychowawcom klas, którzy włączyli się do akcji. 

Edyta Błaszczyk

Galeria