Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej

 

            W dniu 26 października 2018r. w naszej szkole odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej pod patronatem Wójta Gminy Łęki Szlacheckie, który popularyzował piosenki o Ojczyźnie, pieśni patriotyczne, legionowe i żołnierskie. Tegoroczny konkurs przeprowadzony został w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i został wpisany w projekt realizowany przez Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Łękach Szlacheckich pod nazwą „Ocalić od zapomnienia”, dofinansowany ze środków Powiatu Piotrkowskiego.

           Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, do udziału zgłosiło się 25 uczestników z następujących placówek: Artystyczne Przedszkole „Świat Bajek” w Gorzkowicach, SP w Gorzkowicach, SP w Kamieńsku,  SP w Stobnicy, SP w Trzepnicy, Gimnazjum w Tomawie oraz nasi uczniowie. Utwory przygotowane były na bardzo wysokim poziomie.

            Przybyli również zaproszeni goście:  Wójt Gminy Łęki Szlacheckie p. Piotr Łączny, Radna Powiatowa p. Grażyna Lasek,  Przewodnicząca Rady Gminy Łęki Szlacheckie p. Agnieszka Łysoń, Sekretarz Gminy Łęki Szlacheckie p. Grzegorz Stępień, ks. Zygmunt Błaszczyk, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Marta Stępień, Prezes Gminnego Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Łękach Szlacheckich p. Maria Simkowska oraz przedstawiciel Rady Rodziców p. Justyna Dorosławska. Jury w składzie: Dariusz Magacz - dyrektor WODN, Sławomir Rybak - kierownik Referatu Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu UM w Sulejowie oraz nauczyciele w/w placówek nagrodziło następujących zwycięzców:

W I kategorii wiekowej 3-6 lat wygrali:

I miejsce - Antoni Znojek Artystyczne Przedszkole „Świat Bajek” w Gorzkowicach

II miejsce – Zosia Piątek  SP Łęki Szlacheckie

III miejsce -  Natasza Jędruszek SP Trzepnica

 

W II kategorii wiekowej 7-9 lat zwyciężyli:

I miejsce  - Zuzanna Wojdalska SP Gorzkowice

II miejsce – Marysia Kurzydlak SP Kamieńsk

III miejsce -  Marysia Tręda SP Trzepnica

 

W III kategorii wiekowej 10 -12 lat zwyciężyli:

I miejsce  - Szymon Wypych SP Gorzkowice

II miejsce – Aleksandra Woźniak SP Gorzkowice  

III miejsce -  Nikodem Smolarek SP Łęki Szlacheckie

 

W IV kategorii wiekowej  13-15 lat zwyciężyli:

I miejsce  - Zuzanna Olczyk SP Gorzkowice  

II miejsce – Julia Skrobek SP Łęki Szlacheckie

III miejsce -  Aleksandra  Staszewska SP Stobnica  

            Jury przyznało również wyróżnienia dla: Agaty Nowakowskiej SP Trzepnica, Macieja Karolczaka i Karola Czubała Artystyczne Przedszkole „Świat Bajek” w Gorzkowicach, Darii Grodek  SP Stobnica oraz Wiktorii Kaźmierskiej SP Gorzkowice.

            Nagrody zostały ufundowane przez Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Łękach Szlacheckich.

            Pani dyrektor wraz  z całą społecznością szkoły składa podziękowania Wójtowi Gminy Łęki Szlacheckie p. Piotrowi Łącznemu za objęcie patronatem przeprowadzonego konkursu, a wszystkim zaproszonym gościom  za udział w tej niezwykłej uroczystości.