Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Apel podsumowujący I półrocze

5 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich odbył się apel podsumowujący pierwsze półrocze. Pani Dyrektor wyczytała najlepszych uczniów z poszczególnych klas oraz pogratulowała najlepszym uczniom wyników w nauce. Całej społeczności życzyła dalszych sukcesów. Zostały również wręczone dyplomy dla uczestników 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Następnie pani Dyrektor oddała głos szkolnemu koordynatorowi SKW – pani Joannie Błaszczyk, która omówiła włączenie się szkoły w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF. Nasza placówka otrzymała dyplom od dyrektora generalnego UNICEF za świętowanie 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W związku z tym pani Asia podziękowała wszystkim uczniom i wychowawcom za ogromne zaangażowanie w tą ogólnopolską akcję i udział w konkursie plastycznym „PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI”.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

* W kategorii klas „Punkt Przedszkolny – I”

I miejsce - Punkt Przedszkolny
II miejsce - Oddział Przedszkolny
III miejsce - Klasa I

* W kategorii klas „II – IV”

I miejsce - Klasa II
II miejsce - Klasa IV
III miejsce - Klasa III

* W kategorii klas „V – VIII”

I miejsce - Klasa V
II miejsce - Klasa VII
III miejsce - ex aequo Klasa V I i VIII

 

W dalszej części apelu pani Edyta Błaszczyk i pani Jolanta Wilczyńska omówiły wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego „EDI” z języka angielskiego oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „PIONIER” z języka polskiego i języka angielskiego, które zostały przeprowadzone w naszej szkole dla uczniów z klasy 7 i 8. Testy składały się z 30 pytań o różnym stopniu trudności. Maksymalna liczba punktów, którą uczniowie mogli uzyskać to 60. Za każdą niepoprawnie udzieloną odpowiedź uczniowie otrzymywali -1 pkt.
Najlepsze wyniki w skali ogólnopolskiej z poszczególnych konkursów uzyskali:


Konkurs EDI z języka angielskiego:

• Mikołaj Skrobek z kl. 8 – 17 miejsce (44 pkt.)
• Joanna Więcławska z kl. 8 – 19 miejsce (42pkt.)
• Kaja Wojtala z kl. 8 i Jakub Sosnowski z kl. 8 – 21 miejsce (40 pkt.)

W konkursie wzięło udział 1237 uczniów klas ósmych z całej Polski. Uczniowie naszej szkoły uzyskali wyniki powyżej średniej krajowej, która wynosiła 39 pkt. Wszyscy otrzymali dyplomy uznania.

Olimpiada PIONIER z języka polskiego:

• Kaja Wojtala z kl. 8 – 15 miejsce (46 pkt.)
• Łukasz Grabowski z kl. 8 – 17 miejsce (44pkt.)
• Julia Skrobek z kl. 8 - 19 miejsce (42 pkt.)
• Jakub Sosnowski z kl. 8 – 20 miejsce (41 pkt.)

Kaja Wojtala uzyskała wysoki wynik i otrzymała dyplom wyróżnienia, a pozostali uczniowie dyplomy uznania. W olimpiadzie wzięło udział 164 uczniów klas ósmych z całej Polski. Nasi uczniowie uzyskali wyniki powyżej średniej ogólnopolskiej, która z języka polskiego wynosiła 38 pkt.

Olimpiada PIONIER z języka angielskiego:
• Weronika Woźniak z kl. 7 – 19 miejsce (42 pkt.)
• Joanna Więcławska z kl. 8 – 26 miejsce (35 pkt.)

W olimpiadzie wzięło udział 335 uczniów klas siódmych i 373 uczniów klas ósmych z całej Polski. Uczennice z naszej szkoły uzyskały wyniki powyżej średnich krajowych, które wynosiły 35 pkt. dla klasy 7 i 31 pkt. dla klasy 8. Otrzymały dyplomy uznania.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Pod koniec apelu wielkimi brawami oraz życzeniami cała społeczność szkolna pożegnała naszą kucharkę która pracowała w naszej szkole od 1983 roku a teraz odeszła na zasłużoną emeryturę. Wyrażamy gorące i serdeczne podziękowania Pani Elżbiecie Sipa za długoletnią, miłą i owocną współpracę. Z okazji przejścia na emeryturę życzymy Pani wielu chwil radości na emeryturze! Mamy nadzieję, ze zasłużony czas emerytury będzie pełny szczęścia, spełnienia i spokoju.