Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klasa 8 na V Piotrkowskim Festiwalu Nauk Technicznych

W dniu 30 stycznia 2020 r. uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w  Łękach Szlacheckich uczestniczyli w V Piotrkowskim Festiwalu Nauk Technicznych, który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Honorowy Patronat nad Festiwalem objął Łódzki Kurator Oświaty – Pan Grzegorz Wierzchowski oraz Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Pan Krzysztof Chojniak.

Celem tegorocznego przedsięwzięcia było promowanie kształcenia technicznego. Młodzież uczestniczyła w wykładach, warsztatach i pokazach prowadzonych przez pracowników naukowych wyższych uczelni, pracowników firm działających na terenie całej Polski związanych z branżą techniczną oraz przez nauczycieli ZSP i PO-W Nr 3 w zakresie budownictwa i architektury, drogownictwa, geodezji, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz informatyki. Uczniowie mogli m.in. samodzielnie montować blachę dachówkową, dokonać pomiarów geodezyjnych oraz uczestniczyć w zajęciach „Świat z przyszłości – jak będzie za 20, 30, … lat?”, podczas których tworzyli plakaty pt. „Geodezja przyszłości” i „Robotyka w medycynie”.

Udział w tegorocznym festiwalu był ważną lekcją, szczególnie dla ósmoklasistów, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Organizatorzy pokazali jak ciekawa i rozwijająca może być nauka w technikum. Ponadto, zadbali także o gorący posiłek i słodki poczęstunek. Opiekę nad naszą grupą podczas festiwalu sprawował absolwent naszej szkoły – Łukasz Mazurek, który bardzo sprawnie przeprowadził nas przez poszczególne punkty programu przydzielone dla naszej szkoły.

Organizator wyjazdu – Edyta Błaszczyk