Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Lekcja ekologiczna

 

         Ochrona środowiska powinna być obiektem zainteresowania każdego człowieka. Jest to nasz obowiązek wobec nas samych i przyszłych pokoleń. Najpopularniejszą formą dbania o środowisko naturalne jest recykling.  W dniu 7 czerwca  br. w naszej szkole odbyła się lekcja ekologiczna przeprowadzona przez p. Wojciecha Kula przedstawiciela Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM”.

         W ramach lekcji ekologicznej odbyła się pogadanka na temat segregacji śmieci oraz został wyświetlony film. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z takimi pojęciami jak: recykling, segregacja odpadów, sortowanie, kompostownik. Dowiedzieli się, w jaki sposób i dlaczego należy segregować odpady, co się robi z odpadami niebezpiecznymi takimi jak: baterie, akumulatory, przeterminowane lekarstwa i zużyte świetlówki. Dzieci wskazywały sposoby zmniejszania ilości generowanych śmieci, podawały pomysły na ponowne wykorzystanie niektórych odpadów oraz nauczyły się sortować śmieci do odpowiednich pojemników. Była to dla wszystkich cenna lekcja, która pomogła zrozumieć uczniom potrzebę ochrony środowiska naturalnego. Na koniec uczestnicy pogadanki otrzymali słodycze, długopisy oraz ulotki.